Press "Enter" to skip to content

Posts published in Aralık 2017

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

0

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

KONGRELERİMİZ

1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Akdeniz Üniversitesi-Antalya, Şubat 1996
2. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Uludağ Üniversitesi-Bursa, Eylül 1998
3. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Ankara Üniversitesi-Ankara, Ekim 2002
4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Eylül 2004
5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van, Eylül 2007
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Haziran 2009
7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Çukurova Üniversitesi-Adana, Eylül 2011
8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - 18 Mart Üniversitesi Çanakkale, Eylül 2013
9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Selçuk Üniversitesi-Konya, Eylül 2015
10. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi - Antalya Side Sueno Beach Otel, 25 Ekim 2018
11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi - Kapadokya Ramada Hotel, 20 Ekim 2019

ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRELERİMİZ

1. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Çukurova Üniversitesi-Adana, Mayıs 2005
2. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, Mayıs 2006
3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş, Mayıs 2007
4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - 19 Mayıs Üniversitesi-Samsun, Mayıs 2008
5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, Mayıs 2009
6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Selçuk Üniversitesi-Konya, Mayıs 2010
7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın, Mayıs 2011
8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Harran Üniversitesi-Şanlıurfa, Mayıs 2012
9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Mayıs 2013
10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Erciyes Üniversitesi-Kayseri, Nisan 2014
11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Dicle Üniversitesi-Diyarbakır, Nisan 2015
12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta, Nisan 2016

EAAP ANNUAL CONGRESS

ULUSLARARASI TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLAR ZOOTEKNİ KONGRESİ
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster ve Bildiri Özetleri Kitabı
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Bildiri Kitabı
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster Kitabı

Hayvancılık ile ilgili yönetmelikler

0

Arıcılık Yönetmeliği

Aşılama ve Serumlama Ücretleri Yönetmeliği

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Hayvan Park ve Pazar Kurumları İdare Yönetmeliği

Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği

Mera Yönetmeliği

Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliği

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yem Yönetmeliği