Press "Enter" to skip to content

Posts published in Nisan 2018

07.04.2018 Tarihli Toplantı

0
Türkiye Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümleri ve Zootekni Dernekleri 7 Nisan 2018’de Kayseri Erciyes Üniversitesinde ülkemiz hayvancılığının sorunları ve çözümüne ilişkin olarak ZOOTEKNİ FEDERASYONU öncülüğünde toplanmıştır. Elli kadar Öğretim Üyesinin yaptığı görüşmelerde aşağıda belirtilen hususların resmi makam ve kamuoyuna duyurulmasının yararlı olacağı kararlaştırılmıştır. 1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda geçmişte görev aldıkları birçok konuda Zooteknist Ziraat Mühendislerinin hak kaybına uğramış olması, hayvancılığımızın geliştirilmesi çalışmalarında olumsuz etki yapmaktadır. 2- Veteriner Hekimlerin Beşeri Tıpta olduğu gibi uzmanlık alanlarına göre eğitim ve öğretimleri sağlanmalı ve Veteriner Hekimlik alanında uzmanlaşmaya gidilmesi acilen gündeme alınmalıdır. 3- HAYDEK Hayvan Deneyleri Etik Kurullarında Zooteknistlerin yer almaması araştırma çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 4- Hayvansal üretimde giderek artan sorunların çözümü için tarımda su kullanım imkanlarının artırılması gerekmektedir. Bu amaçla sulama yatırımlarının artırılması ve hızlandırılması yanında akarsularımızın denize akmasını önlemek üzere mümkün olan bölgelerde suyun tarımsal alanlara dağıtılması sağlanmalıdır. 5- Su tasarrufu ve Su HASATI kavramları kamuoyuna benimsetilmelidir. 6- 25-27 Ekim 2018’de ANTALYA’da yapılacak olan ULUSLARARASI ZOOTEKNİ KONFERASI’nda mevcut sorunlar ve çözüm yolları resmi ve özel paydaşlarla etkili bir şekilde tartışılacaktır. Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Animal Science Conference

0
Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin kalkınmasında hayvansal üretim büyük bir öneme sahiptir. İnsanımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi, inkâr edilemez bir gerçektir. Zootekni faaliyetleri, hayvansal ürünlerin daha fazla ve güvenilir olarak üretimini sağlamak suretiyle ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümleri tarafından ilki 1996 yılında yapılmış olan Ulusal Zootekni Bilim Kongrelerinin dokuzuncusu 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler, Zootekni bölümlerimizin fedakâr çalışmaları ile bugüne kadar yürütülmüştür. Nitekim 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan, ancak düzenlenemeyen 10. Zootekni Bilim Kongresini,  25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Uluslararası olarak Antalya Side Sueno Beach Otel’de siz değerli katılımcıların iştiraki ile Zootekni Federasyonumuzca düzenlenecektir. Kongremizin ana teması “Hayvansal gıdalara yönelik algı yönetimi” üzerine olacaktır. Bundan sonra, Zootekni Federasyonu olarak, her yılın Ekim ayının son haftasında hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği Zootekni Bilim Kongresi ve Sergisi düzenlemeyi karar almış bulunuyoruz. Kongremizde; zihin ve beden gücü yüksek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece önemli olan hayvancılığımız, üretimden tüketime kadar tüm aşamaları ile ele alınacaktır. Böylece, hayvansal üretimin paydaşları olan bilim insanlarını, sektör profesyonellerini, kamuyu, medya mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını ve aynı zamanda tüketicileri de ortak bir paydada buluşturarak sorunlarının çözümünde ve çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında güvenilir ve doğru bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Hayvancılık sektörü mensupları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların temsilcileri, sektörümüze hizmet sunanlar ve akademisyenlerimizin bir araya geldiği hayvancılık sektörünün nabzının attığı, sorunlarının tartışılıp, sesinin ilgili kesimlere duyurulduğu organizasyonumuzun bu yılında sektörümüzde yaşanan en son gelişmeler, siz değerli katılımcılarımızla beraber işlenecektir. Sesimizin daha güçlü çıkabilmesi, sizlerin katılım ve desteği ile mümkün olacaktır. Siz paydaşlarımızı, kongremizde aramızda görmek, maddi ve manevi desteklerinizle zootekni camiamızı onurlandırmanız bizleri oldukça memnun edecektir. Tüm sektör mensuplarının birlikte bir araya geldiği bu geleneksel organizasyonumuza sizleri davet ediyor, organizasyon komitesi adına birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Mesut Türkoğlu Düzenleme Komitesi Adına Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı SİTEMİZİ ZİYARET ETMEK İÇİN LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ   [metaslider id=365]