Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Gün: 11 Mayıs 2019

Zootekni Terimler Sözlüğü

0

Zootekni Terimler Sözlüğü kapak resminde de görüldüğü üzere Prof. Dr. Gürsel DELLAL ve Dr. İsmail MERT tarafından yazılmış ve 1190 sayfadır. Sözlük yazımında 114 kaynağın taraması yapılarak 292.601 sözcük kullanılarak 7.876 kelime/terimin manası açıklanmış ve ingilizce karşılıkları verilmiştir. Sözlük, Zootekni Federasyonu Tuna Cad. Halk Sk. Kültür Apt. No:20/7 Sıhhiye/ANKARA (bilgi@zooteknifederasyonu.org.tr) adresinden teberru karşılığı temin edilebilir.

 

bilgilerinize arz olunur