Press "Enter" to skip to content

Posts published in Ekim 2020

ZOOTEKNİ FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

0
Pandemi dolayısıyla ertelenen genel kurul toplantısı duyurusu:
ZOOTEKNİ FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
13 Mart 2021 Cumartesi günü Saat 14:00’te Federasyon Merkezinde (Fidanlık Mah. Halk Sok. No: 20/7 Çankaya/ANKARA) aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 20 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm delegelerimizin toplantıda hazır bulunmaları hususunu bilgilerinize sunarız.
GÜNDEM
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Başkan, Başkan Vekili, bir Sekreter Üye seçimi ile Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması,
3. Yönetim Kurulu Başkanı konuşması
4. 2017-2018- 2019 yılları Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası
5. 2017- 2018- 2019 yılları Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
6. 2020- 2021-2022 yılları tahmini bütçenin okunması, onayı ve harcama kalemleri arasında aktarma yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Federasyon Tüzüğünün 24. Maddesinin değiştirilmesi; Tüzüğün 24. Maddesinin Eski Hali
“Madde 24.Danışma Komitesi
Danışma Komitesi Federasyon’a üye derneklerin kendi Yönetim Kurulu Başkanı ve uygun görecekleri diğer bir kişi ile Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen uzman ve yetkili kişilerden oluşur. Federasyon Başkanı Danışma Komitesi’nin tabii üyesi olup bu kurula başkanlık eder.
Danışma Komitesi Federasyon Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine veya Federasyon Yönetim Kurulunun isteği üzerine toplanır.
Tüzüğün 24. Maddesinin Değiştirilmesi istenen Yeni Hali
Madde 24.Danışma Komitesi Ve Onur Kurulu
Danışma Komitesi Federasyon’a üye derneklerin kendi Yönetim Kurulu Başkanı ve uygun görecekleri diğer bir kişi ile Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen uzman ve yetkili kişilerden oluşur. Federasyon Başkanı Danışma Komitesi’nin tabii üyesi olup bu kurula başkanlık eder.
Danışma Komitesi Federasyon Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine veya Federasyon Yönetim Kurulunun isteği üzerine toplanır.
Onur Kurulu, federasyonda daha önce görev yapan başkanlardan ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen uzman ve yetkili kişilerden oluşur. Federasyon Başkanı Onur Kurulu’nun tabii üyesi olup bu kurula başkanlık eder.
Onur Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine veya Federasyon Yönetim Kurulunun isteği üzerine toplanır.”
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.