Press "Enter" to skip to content

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

0

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

Federasyon, yurt içinde hayvansal üretimle ilgili alanlarda kurulmuş olan dernekleri bir çatı altında toplamayı, bilgiyi paylaşım örgütü olmayı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde toplum yararına çalışmayı amaçlar.

Bu amaçla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

1. Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

2. Hayvancılığın gündeminde olan veya olması gereken konularda üreticiyi ve toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak, hayvancılıkla ilgili yasa tasarılarının hazırlanmasında ilgililere yardımcı olmak, bunları ilgili mercilere sunmak ve bu konularda görüş bildirmek.

3. Çalışma konuları ile ilgili üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları ve olası çözüm yollarını anlatmak, bu görüşleri resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.

4. Hayvansal üretimle ilgili eğitim ve öğretim yapan öğrencilerin eğitimine maddi ve teknik olarak yardımcı olmak ve onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

5. Hayvancılıkla ilgili olarak özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek aramak, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve gelişmeleri izlemek.

6. Yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek.

7. Gerektiğinde vakıf, yardımlaşma sandığı ve iktisadi işletme kurmak