Press "Enter" to skip to content

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

0

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

KONGRELERİMİZ

1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Akdeniz Üniversitesi-Antalya, Şubat 1996
2. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Uludağ Üniversitesi-Bursa, Eylül 1998
3. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Ankara Üniversitesi-Ankara, Ekim 2002
4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Eylül 2004
5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van, Eylül 2007
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Haziran 2009
7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Çukurova Üniversitesi-Adana, Eylül 2011
8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – 18 Mart Üniversitesi Çanakkale, Eylül 2013
9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi – Selçuk Üniversitesi-Konya, Eylül 2015
10. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi – Antalya Side Sueno Beach Otel, 25 Ekim 2018
11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi – Kapadokya Ramada Hotel, 20 Ekim 2019

ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRELERİMİZ

1. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Çukurova Üniversitesi-Adana, Mayıs 2005
2. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, Mayıs 2006
3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş, Mayıs 2007
4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – 19 Mayıs Üniversitesi-Samsun, Mayıs 2008
5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, Mayıs 2009
6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Selçuk Üniversitesi-Konya, Mayıs 2010
7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın, Mayıs 2011
8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Harran Üniversitesi-Şanlıurfa, Mayıs 2012
9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Mayıs 2013
10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Erciyes Üniversitesi-Kayseri, Nisan 2014
11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Dicle Üniversitesi-Diyarbakır, Nisan 2015
12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi – Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta, Nisan 2016

EAAP ANNUAL CONGRESS

ULUSLARARASI TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLAR ZOOTEKNİ KONGRESİ
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster ve Bildiri Özetleri Kitabı
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Bildiri Kitabı
Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster Kitabı