Önemli Linkler

 

Dernek Tüzüğü ve Kurucular

Madde 1 Kuruluş
Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere "ZOOTEKNİ FEDERASYONU" kurulmuştur (Bu tüzükte kısaca "FEDERASYON " kısa adı ile anılmıştır).

Madde 2 Federasyonun Adı ve Merkezi
Federasyonun adı "Zootekni Federasyonu" olup, merkezi ANKARA' dır.

Madde 3 Kurucu Dernekler (harf sırasına göre dizilmiştir) ve Temsilcilerinin Adları

Ankara Zootekni Derneği  
Aydın Zootekni Derneği  
Çukurova Zootekni Derneği  
Ege Zootekni Derneği  
Erzurum Zootekni Derneği  
Samsun Zootekni Derneği  
Tokat Zootekni Bilim Derneği  
Trakya Zootekni Bilim Derneği  
Van Zootekni Derneği  

Zootekni Federasyonu Kuruluş Amacı

Federasyon, yurt içinde hayvansal üretimle ilgili alanlarda kurulmuş olan dernekleri bir çatı altında toplamayı, bilgiyi paylaşım örgütü olmayı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde toplum yararına çalışmayı amaçlar.

Bu amaçla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

1. Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak,


Designed By Hasan ÇELİKYÜREK