Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Federasyon”

Yeni Yönetim Kurulumuz

0
ZOOTEKNİ FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ile belirlenen yeni yönetim kurulu; Başkan: Dr. İsmail Mert, Başkan V.: Prof. Dr. Zafer Ulutaş Üye: Prof. Dr. Ahmet Şahin Üye: Prof. Dr. İbrahim Ak Üye: Dr. Cengiz Erkan Üye: Bilsay Kancı Üye: Rıza Dönmez Eski yönetimde bulunan üyelere teşekkür eder, genel kurulumuzun Zootekni Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Ayrıca bu toplantıya ilgi göstererek çekim gerçekleştiren Köy TV'ye de teşekkür ederiz. Federasyon Yönetim Kurulu

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

0

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerimiz

KONGRELERİMİZ 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Akdeniz Üniversitesi-Antalya, Şubat 1996 2. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Uludağ Üniversitesi-Bursa, Eylül 1998 3. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Ankara Üniversitesi-Ankara, Ekim 2002 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Eylül 2004 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van, Eylül 2007 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Haziran 2009 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Çukurova Üniversitesi-Adana, Eylül 2011 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - 18 Mart Üniversitesi Çanakkale, Eylül 2013 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi - Selçuk Üniversitesi-Konya, Eylül 2015 10. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi - Antalya Side Sueno Beach Otel, 25 Ekim 2018 11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi - Kapadokya Ramada Hotel, 20 Ekim 2019 ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRELERİMİZ 1. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Çukurova Üniversitesi-Adana, Mayıs 2005 2. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, Mayıs 2006 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş, Mayıs 2007 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - 19 Mayıs Üniversitesi-Samsun, Mayıs 2008 5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, Mayıs 2009 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Selçuk Üniversitesi-Konya, Mayıs 2010 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın, Mayıs 2011 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Harran Üniversitesi-Şanlıurfa, Mayıs 2012 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Atatürk Üniversitesi-Erzurum, Mayıs 2013 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Erciyes Üniversitesi-Kayseri, Nisan 2014 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Dicle Üniversitesi-Diyarbakır, Nisan 2015 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi - Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta, Nisan 2016 EAAP ANNUAL CONGRESS ULUSLARARASI TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLAR ZOOTEKNİ KONGRESİ Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster ve Bildiri Özetleri Kitabı Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Bildiri Kitabı Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster Kitabı

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri

0

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bilgileri
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İsmail MERT
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Üye Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Üye Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Üye Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL Üye Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ERKAN
Üye Bilsay KANCI
 

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

0

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

Federasyon, yurt içinde hayvansal üretimle ilgili alanlarda kurulmuş olan dernekleri bir çatı altında toplamayı, bilgiyi paylaşım örgütü olmayı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde toplum yararına çalışmayı amaçlar.

Bu amaçla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

1. Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

2. Hayvancılığın gündeminde olan veya olması gereken konularda üreticiyi ve toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak, hayvancılıkla ilgili yasa tasarılarının hazırlanmasında ilgililere yardımcı olmak, bunları ilgili mercilere sunmak ve bu konularda görüş bildirmek.

3. Çalışma konuları ile ilgili üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları ve olası çözüm yollarını anlatmak, bu görüşleri resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.

4. Hayvansal üretimle ilgili eğitim ve öğretim yapan öğrencilerin eğitimine maddi ve teknik olarak yardımcı olmak ve onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

5. Hayvancılıkla ilgili olarak özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek aramak, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve gelişmeleri izlemek.

6. Yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek.

7. Gerektiğinde vakıf, yardımlaşma sandığı ve iktisadi işletme kurmak