Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Hayvancılık Mevzuatları”

Hayvancılık ile ilgili yönetmelikler

0
Arıcılık Yönetmeliği Aşılama ve Serumlama Ücretleri Yönetmeliği Balıkçı Barınakları Yönetmeliği Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Hayvan Park ve Pazar Kurumları İdare Yönetmeliği Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği Mera Yönetmeliği Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Su Ürünleri Yönetmeliği Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yem Yönetmeliği

Hayvancılık ile ilgili tebliğler

0
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2008/31) Sığır, Koyun ve Keçi Etlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlarla İlgili Tebliğ Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ