Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Toplantılarımız”

07.04.2018 Tarihli Toplantı

0

Türkiye Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümleri ve Zootekni Dernekleri 7 Nisan 2018’de Kayseri
Erciyes Üniversitesinde ülkemiz hayvancılığının sorunları ve çözümüne ilişkin olarak ZOOTEKNİ
FEDERASYONU öncülüğünde toplanmıştır.
Elli kadar Öğretim Üyesinin yaptığı görüşmelerde aşağıda belirtilen hususların resmi makam ve
kamuoyuna duyurulmasının yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.
1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda geçmişte görev
aldıkları birçok konuda Zooteknist Ziraat Mühendislerinin hak kaybına uğramış olması,
hayvancılığımızın geliştirilmesi çalışmalarında olumsuz etki yapmaktadır.
2- Veteriner Hekimlerin Beşeri Tıpta olduğu gibi uzmanlık alanlarına göre eğitim ve öğretimleri
sağlanmalı ve Veteriner Hekimlik alanında uzmanlaşmaya gidilmesi acilen gündeme
alınmalıdır.
3- HAYDEK Hayvan Deneyleri Etik Kurullarında Zooteknistlerin yer almaması araştırma
çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
4- Hayvansal üretimde giderek artan sorunların çözümü için tarımda su kullanım imkanlarının
artırılması gerekmektedir. Bu amaçla sulama yatırımlarının artırılması ve hızlandırılması
yanında akarsularımızın denize akmasını önlemek üzere mümkün olan bölgelerde suyun
tarımsal alanlara dağıtılması sağlanmalıdır.
5- Su tasarrufu ve Su HASATI kavramları kamuoyuna benimsetilmelidir.
6- 25-27 Ekim 2018’de ANTALYA’da yapılacak olan ULUSLARARASI ZOOTEKNİ
KONFERASI’nda mevcut sorunlar ve çözüm yolları resmi ve özel paydaşlarla etkili bir şekilde
tartışılacaktır.

Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU
Zootekni Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı