Press "Enter" to skip to content

Hayvancılık ile ilgili kanunlar

0

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvan Islahı Kanunu

Mera Kanunu (Degişikliklerle Düzeltilmiş Hali)

Su Ürünleri Kanunu

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun

Tarım Sigortası Kanunu

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yem Kanunu

Hayvan Sağlığıı ve Zabıtası Kanunu

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri

0

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bilgileri

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. İsmail MERT

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Üye
Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ
Üye
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Üye
Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ERKAN
Üye
Bilsay KANCI

 

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

0

Zootekni Federasyonu Tanımı, Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

Federasyon, yurt içinde hayvansal üretimle ilgili alanlarda kurulmuş olan dernekleri bir çatı altında toplamayı, bilgiyi paylaşım örgütü olmayı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde toplum yararına çalışmayı amaçlar.

Bu amaçla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

1. Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

2. Hayvancılığın gündeminde olan veya olması gereken konularda üreticiyi ve toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak, hayvancılıkla ilgili yasa tasarılarının hazırlanmasında ilgililere yardımcı olmak, bunları ilgili mercilere sunmak ve bu konularda görüş bildirmek.

3. Çalışma konuları ile ilgili üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları ve olası çözüm yollarını anlatmak, bu görüşleri resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.

4. Hayvansal üretimle ilgili eğitim ve öğretim yapan öğrencilerin eğitimine maddi ve teknik olarak yardımcı olmak ve onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

5. Hayvancılıkla ilgili olarak özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek aramak, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve gelişmeleri izlemek.

6. Yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek.

7. Gerektiğinde vakıf, yardımlaşma sandığı ve iktisadi işletme kurmak